ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Στοιχεία επικοινωνίας στην οδοντιατρική πράξη.
Διερευνώντας τον πλούτο της θεραπευτικής σχέσης «

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010


Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος διοργανώνει το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010, από 09.00 έως 13.00, εισαγωγικό σεμινάριο στην επικοινωνία, στο Επιστημονικό Κέντρο της Εταιρείας, Καλλιρρόης 17 – 117 43 Αθήνα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν και να διερευνήσουν την πολυπλοκότητα της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ οδοντιάτρου και ασθενούς. Στη διάρκειά του, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν πώς αυτή η σχέση εκδηλώνεται και πώς η κάθε πλευρά την αντιλαμβάνεται. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα αξιοποιηθούν είναι: διάλεξη, συζήτηση, ομαδική εργασία -ανά ζεύγη ή σε μικρές ομάδες-, παρουσίαση ταινίας και αναπαράσταση.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες:

 • να αναγνωρίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας που θα τους βοηθήσουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της θεραπευτικής σχέσης.
 • να εκτιμήσουν τις προσωπικές τους επικοινωνιακές δεξιότητες που χρειάζονται ενδυνάμωση και υποστήριξη.

Περιεχόμενο:

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο ενότητες:

 • τη θεωρητική, όπου αναλύονται βασικές αρχές της επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην οδοντιατρική πράξη, και
 • την πρακτική, όπου μέσα από βιωματικές ασκήσεις προσεγγίζονται τα θέματα που αναφέρθηκαν στην πρώτη ενότητα.

Υπεύθυνος σεμιναρίου:
Δημήτρης Δημητριάδης

Οδοντίατρος, Εκπαιδευτής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με αντικείμενο την επικοινωνία και τη διαχείριση συγκρούσεων, μεταπτυχιακό στο πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Υγεία» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ακόμη, έχει εκπαιδευτεί στην Κοινοτική Οδοντιατρική και την ανάπτυξη συστημάτων υγείας στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, με υποτροφία της κυβέρνησης της Δανίας, αλλά και σε θέματα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου.

Συνεργάτης:
Θάλεια Κωστοπούλου

Οδοντίατρος, έχει μετεκπαιδευτεί στην Κινητή Προσθετική (Μsc, Eastman Dental Hospital) και διετέλεσε εξωτερικός συνεργάτης στην Κλινική Κινητής Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Φιλοσοφίας στο Τμήμα Επιμόρφωσης του Κολεγίου Αθηνών επί πέντε έτη, όπως επίσης και βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στη Συστημική Συμβουλευτική, τη Συμβουλευτική Καθοδήγηση και το Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό.

Αριθμός συμμετεχόντων: 16 άτομα
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Θα χορηγηθούν πιστοποιητικό παρακολούθησης και σημειώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής: 50 ευρώ

Η καταβολή του δικαιώματος μπορεί να γίνει:

 • Με κατάθεση στην Τράπεζα EUROBANK
  Αριθμός λογαριασμού: 0026 0207 6002 0002 4639
  (αναγραφή του ονόματος στο αποδεικτικό κατάθεσης)
 • Με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: Καλλιρρόης 17 – 117 43 Αθήνα

Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε το εισαγωγικό σεμινάριο στην επικοινωνία, στο Επιστημονικό Κέντρο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Καλλιρρόης 17 – 117 43 Αθήνα.

Κατά διάρκεια του σεμιναρίου, αναλύθηκαν τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη θεραπευτική σχέση και συζητήθηκαν οι διαφορετικές όψεις και η πολυπλοκότητα της οδοντιατρικής φροντίδας.

Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν οι βασικές αρχές της επικοινωνίας, εστιάζοντας:

 • στο επικοινωνιακό πλαίσιο και τη σημασία που έχει για το είδος της επικοινωνίας
 • στους προφανείς και αφανείς πρωταγωνιστές της θεραπευτικής σχέσης, και
 • στην πολυεπίπεδη φύση του επικοινωνιακού μηνύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σπουδαιότητα της παρα-γλωσσικής (τόνος, έντασης της φωνής κλπ) και της μη-λεκτικής επικοινωνίας (στάση σώματος, ύφος κλπ), και στην επιρροή τους στο είδος της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ οδοντίατρου και ασθενή.

Μετά την παρακολούθηση ολιγόλεπτης ταινίας, η συζήτηση που ακολούθησε έδωσε την ευκαιρία να αναλυθούν πτυχές αυτής της σχέσης, οι οποίες συνήθως διαφεύγουν της προσοχής των οδοντιάτρων, εξαιτίας της απαιτητικής καθημερινότητας και των συνθηκών εργασίας.

Στη συνέχεια, τονίστηκε η κρίσιμη διαδικασία της πρόσληψης της πληροφορίας και ο τρόπος που επηρεάζεται από τις συνθήκες που λαμβάνει χώρα η επικοινωνία. Έγινε περιγραφή της διεργασίας μέσω της οποίας νοηματοδοτούμε μία συμπεριφορά, καταλήγοντας σε συμπεράσματα και πεποιθήσεις για τον Άλλον (π.χ τον ασθενή), καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο το είδος και την ποιότητα της επικοινωνίας.

Μέσα από τις ομαδικές ασκήσεις, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τη σημασία της επικοινωνίας στην οδοντιατρική πράξη και να καταθέσουν την εμπειρία τους σχετικά με τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στο οδοντιατρείο.

Η εξασφάλιση της συγκατάθεσης των ασθενών για το σχέδιο θεραπείας, η παραπομπή σε άλλους οδοντιάτρους, οι οικονομικές διευθετήσεις, η ανακοίνωση δυσάρεστων διαγνώσεων και η ανάγκη για πιο ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων του ασθενή στο οδοντιατρείο, ήταν μερικά από τα ζητήματα που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.


Advertisements