Για το έτος 2007-08 είχε προγραμματιστεί η υλοποίηση του προγράμματος από την ομάδα των Εθελοντών Οδοντιάτρων, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί σε προγούμενες φάσεις της παρέμβασης. Για τον σκοπό αυτό έγιναν μία σειρά από συναντήσεις, προκειμένου να σχεδιαστεί ένας οδηγός επισκέψεων στις Κοινότητες, να συμφωνηθεί η μεθοδολογία για την προσέγγιση της ομάδς-στόχου και να οριστούν ομάδες και δραστηριότητες. Σε αυτή την φάση του προγράμματος αποφασίστηκε η ελάχιστη συμμετοχή των παλαιότερων μελών της ομάδας (Ελένη και Δημήτρης), έτσι ώστε τα νέα μέλη να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησης και να αποκτήσουν ανάλογες εμπειρίες.

Παράλληλα, ξεκίνησε συνεργασία με το τμήμα γραφιστικής της Κοινότητας ΔΙΑΒΑΣΗ, για την δημιουργία φυλλαδίου με τον τίτλο Οδηγός για την Στοματική Υγεία , το οποίο πρόκειται να εκδοθεί από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής και θα δίνεται στα μέλη των Κοινοτήτων ως ενημερωτικό υλικό.

Το καλοκαίρι του 2008 ο απολογισμός για τις επισκέψεις στις Κοινότητες ήταν: Τμήμα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18ΑΝΩ (Μιχ. Βόδα), ΔΙΑΒΑΣΗ (Κέντρο Ενημέρωσης) και Τμήμα Εφήβων Κέντρο Ημέρας 18ΑΝΩ. Δηλαδή, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, παρατηρήθηκε απώλεια επισκέψεων σε Κοινότητες περίπου στο 60%.

Σε συναντήσεις και συζητήσεις που έγιναν με τα μέλη της ομάδας των Εθελοντών Οδοντιάτρων, αναφέρθηκαν μία σειρά από δυσκολίες που συνάντησαν στην προσπάθειά τους να υλοποίησουν το πρόγραμμα:

  • Δυσκολία επικοινωνίας με το προσωπικό των Κοινοτήτων
  • Αδυναμία συννενόησης για την επίτευξη συνάντησης
  • Νέα πρόσωπα στους υπεύθυνους των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν γνώριζαν λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και ήταν επιφυλακτικοί στην συνεργασία
  • Έλλειψη χρόνου στο πρόγραμμα των Κοινοτήτων, εξαιτίας άλλων δράσεων, γεγονός που δεν επέτρεπε την επίσκεψη των οδοντιάτρων και την υλοποίηση του προγράμματος αγωγής υγείας
  • Φόρτος εργασίας, για τα μέλη της ομάδας των οδοντιάτρων
  • Περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ των οδοντιάτρων, για την οργάνωση δράσεων και την ανάληψη αρμοδιοτήτων
  • Άλλα ζητήματα

Τα προβλήματα αυτά, είχαν παρουσιαστεί -και αντιμετωπιστεί- σε παλαιότερες φάσεις του προγράμματος. Επιπλέον, ο αριθμός της ομάδας των οδοντιάτρων που είχε αναλάβει την υλοποίηση της παρέμβασης σε αυτή την φάση, ήταν μεγαλύτερος από άλλες φορές (7 άτομα έναντι 2, σε προηγούμενα έτη).

Έχοντας αυτά κατά νου, μπορούν να γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις για την φετινή χρονιά.

  • Τα ζητήματα ηγεσίας είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να υποβαθμίζονται. Η ανάγκη εμψύχωσης και καθοδήγησης μπορεί να είναι πιο σημαντική από μία πολύ καλή θεωρητική και πρακτική προετοιμασία και χρειάζεται να υπάρχει ετοιμότητα για χρήσιμες αλλαγές και διευθετήσεις. Η αυτο-οργάνωση και η ανάληψη πρωτοβουλιών μπορεί να είναι η ευκταία κατάσταση, πρέπει όμως να πληρούνται και οι ανάλογες συνθήκες που θα τις υποστηρίξουν (χρόνος, ωριμότητα, προσδοκίες, κίνητρα)
  • Η συμμετοχή σε παρόμοιες ομάδες απαιτεί πάντοτε το κάτι παραπάνω από αυτόν/η που δεσμεύεται στην διεργασία. Τούτο μπορεί να σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο χρόνο, μεγαλύτερη υπομονή, επαναπροσδιορισμό προταιρεοτήτων, διάβασμα και προετοιμασία, συμμετοχή σε ομαδική εργασία, συνεργασία σε αντίξοες συνθήκες και θυσίες σε διάφορα επίπεδα, κάποιες φορές μικρότερης και κάποιες άλλες μεγαλύτερης σημασίας. Ίσως να χρειάζεται μία εσωτερική (προσωπική) φλόγα, η οποία θα κρατάει το ενδιαφέρον ζωντανό και την αντίσταση στις δυσκολίες όρθια.
  • Το πρόγραμμα στις Κοινότητες, όπως και πολλά άλλα παρόμοιου τύπου προγράμματα, είναι μία εθελοντική προσπάθεια με μοναδικό αντάλλαγμα, για όσους συμμετέχουν, την ικανοποίηση βαθύτερων προσωπικών αναγκών, οι οποίες δύσκολα προσδιορίζονται και εκφράζονται. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αναγνώριση των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων της εργασίας των εθελοντών αλλά και η συνειδητοποίηση, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Σύλλογοι, Ομοσπονδίες, Θεραπευτικές Κοινότητες, Δήμοι κ.ά) ότι τέτοιες προσπάθειες χρειάζονται υποστήριξη, με κάθε δόκιμο και δημιουργικό τρόπο, είναι ίσως το αναγκαίο οξυγόνο που απαιτείται για την επιβίωση παρόμοιων παρεμβάσεων.

«Πρέπει ολοένα να βυθίζομαι στα νερά της αμφιβολίας. Από το λάθος πρέπει κάποιος να ξεκινάει και να φέρνει στο φως την αλήθεια που κρύβει μέσα του» L.Wittgenstein Γλώσσα, μαγεία, τελετουργία. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1990.

Advertisements