Ο δικτυακός τόπος του σκηνοθέτη της μικρού μήκους ταινίας «Τι είναι αυτό;»
Εδώ.

(Ευχαριστώ τον Δημήτρη Καγιά)

Advertisements