Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το σεμινάριο του Φεβρουαρίου εδώ.